A.Ü Veteriner Fakültesi Dekanlığında devir teslim töreni

Geri Dön
A.Ü Veteriner Fakültesi Dekanlığında devir teslim töreni

Prof. Dr. Ender YARSAN

09.12.1968 yılında Ankara’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra 1986 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesine girdi. 1991 yılı Haziran döneminde mezun oldu. Aynı yıl A.Ü.Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine başladı. 1992 yılında bu Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak girdi. 20 Haziran 1996 tarihinde “Etlik piliçlerde iyonofor grubu antibiyotiklerle zehirlenme: Monensin ile vitamin E ve selenyumun birlikte veya ayrı ayrı verilmesinin bazı histopatolojik ve biyokimyasal parametrelere etkiler”’ konulu doktora tezini tamamlayarak Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı’ndaki doktorasını bitirdi. 1996–1998 arasında 253. Dönem Yedek Subayı olarak askerlik görevini tamamladı. 30 Kasım 2000 tarihinde girdiği sınavı kazanarak Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı’nda Doçent Unvanı aldı. 2001 yılında aynı Anabilim Dalı’nda Doçent kadrosuna atandı. 2002 yılından itibaren Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Yönetim Kurulu üyeliği ve 2004–2005 yılları arasında aynı Derneğin Başkanlığını; 2006-2009 yılları arasında Derneğinin Başkan Yardımcılığı görevini yapmıştır. 2009’dan itibaren de Dernek Başkanlığı görevini yürütmektedir. Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesinde üç dönem (2001–2004), Kıbrıs – Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesinde iki dönem (2012-2013) Farmakoloji Dersi verdi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Etik Kurul Komisyonu Üyeliğinde bulundu. Halen Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Proje Kaynakları Oluşturma Komisyonu, Klinik Tanı Laboratuvarı Komisyonu ve Mesleki Bilgilendirme ve Yönlendirme Komisyonu üyesidir. Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası, Türk Toksikoloji Derneği ve Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Üyesidir. 2006-2016 yılları arasında 42., 43., 44., 45. ve 46. Dönem Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi olarak ve II. Başkanı olarak görev yaptı. Halen (47. Dönem) Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi II. Başkanı’dır. Temmuz 2006 tarihinde A.Ü.Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı’nda Profesör kadrosuna atandı; Eylül 2015 tarihinden itibaren Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmektedir. Çalışma alanıyla ilgili yurt içi ve yurt dışı dergilerde yayınlanmış 100’ün üzerinde bilimsel yayın sahibidir, ulusal ve uluslararası kongrelerde çok sayıda tebliğ sunmuştur, mesleki alanda birçok komisyonda aktif olarak çalışmıştır ve kendi alanında 12 adet kitapta yazar olarak görev almıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır. Prof. Dr. Ender YARSAN 19 Ekim 2020 tarihinden itibaren Dekanlık görevini yürütmektedir.

Haber ve dergilerin içeriklerini görebilmek için