İş’in Gurusu, iş başında

Geri Dön
İş’in Gurusu, iş başında

Sektörde önemli deneyimlere sahip olan Dr. Nihan Buğdaycı ve Zir. Müh. Yasemin Karaman, yeni kurdukları işyerinde hem sektörel hizmetler verdikleri gibi farklı konularda da çalışma hayatlarına başladılar.

Dr. Buğdaycı ve Karaman, iş alanları ve hizmetleri konusunda dergimize şu açıklamaları yaptılar: 

“2020 yılı Eylül ayında İş’in Guru’su Hizmet Danışmanlık Eğitim ortaklığımızı kurduk. İletişim, liderlik, motivasyon, sorumluluk alma becerilerimizi; saygı, merhamet, onur ve vicdan ilkeleri ile harmanlayıp, biriktirdiğimiz bilgi ve deneyimle birleştirerek girişimcilik adımını atmış olduk. 

İş’in Guru’su ismini patentleyerek başta ülkemizde olmak üzere, hayvansal ve bitkisel üretim çatısı altında tüm dünyada duyurmayı hedefledik. 

Kaliteden ödün vermeden, mesleki donanımımızı, üst düzeyde, güncel global verilerle sentezleyerek sektör danışanlarımıza sunuyoruz.

İnsan sağlığını en ön planda tutarak, hayvansal ve bitkisel üretimde etik metotlar benimseyerek tavsiyelerde bulunmayı görev biliyoruz. 

Son iki yıldır dünyada yaşanmakta olan ve insan nüfusunu tehdit eden Corona virus pandemisinin,  sosyal, kültürel ve yaşamsal faaliyetler yönünden yarattığı yeni standartları görmekteyiz. Mevcut durum hayvansal ve bitkisel üretimin önemini, gelecekte de elzem ihtiyaçlar kategorisinde olduğunu hepimize hatırlattı.

Entegrasyon ve işletmeye özel, Salmonella Kontrol Programı oluşturmakta ve mevcut üretim sistemini insan sağlığına uygun, kaliteli gıda üretim sistemi olarak şekillendiriyoruz. 

Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarı tasarımı, personel eğitimi, analiz süreçlerinin adaptasyonu, standartlara uygun belgelendirilmesi ve resmi yeterliliğe hazır hale getirilmesi konularında destek sunuyoruz.

Uygun kuluçkahane, damızlık, broyler, yumurta, hindi aşı programları entegre ya da işletmeye özel monitoring; sağlık ve kalite izleme programlarını oluşturuyoruz.

Kalite Yönetim Sistemi ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kurulumu ve dokümantasyonu, Tarımsal Belgelendirme sistemlerinin kurulumu, İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım için dokümantasyon ve fiziksel hazırlık çalışmalarının yürütülmesi, üreticiler, grup üreticileri ve müteşebbisler için KYS kurulması, dokümantasyon ve kayıtların oluşturulması, eğitimlerin verilmesi,  iç denetimlerin yapılması ve raporlanması, saha gerekliliklerinin oluşturulmasını sağlamaktayız.

Hayvansal üretimde, işletme ya da firma ziyaretleri yaparak; mevzuatlara uygun, verimlilik artışına odaklı; sağlıklı ve kaliteli sürü yönetimi ve hayvan refahı konularında teknik hizmetler vermekteyiz.

Hedefimiz, gıda üretimini ekonomik anlamda gelir-gider dengesinde tutarak, maksimum fayda sağlayacak şekilde mesleki katkıda bulunmaktır”. 

Dr. Nihan Buğdaycı (Veteriner Hekim, Mikrobiyolog) kimdir?

2005 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 2006 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim dalında doktora programına başladım. Aynı sene Banvit A.Ş. firmasında Canlı Üretim Kalite Güvence Müdürü görevine getirildim. 

“Broyler Entegrasyonlarında Salmonella Kontrol Programı” konulu tezimi tamamlayarak “Doktor” ünvanı aldım. 2006 yılından itibaren şirket bünyesinde Salmonella Analizlerini ve Kontrol Programını yürüttüm. Kanatlı sürü sağlığı ve izleme sistemleri kurdum. 12 yıl boyunca Teşhis ve Analiz Laboratuvarı Müdürlüğü ve Uzmanlığı görevlerini sürdürdüm. 

2014 yılında Banvit A.Ş. Sorumlu Antibiyotik Kullanımı çalışmalarında bir fiil yer aldım ve sadece tedavi antibiyotik uygulaması ile %66 oranında antibiyotik uygulamasının azaltılmasını sağladım. 

2018 yılında İyi Tarım Uygulamaları kapsamında İç Kontrolör olarak çalışmalarda yer aldım. Ulusal Salmonella Kontrol Programı başlangıcı ile Banvit A.Ş. Salmonella Programı Koordinatörlüğünü yürüttüm. 

2018 yılı sonunda Banvit-BRF Canlı Üretim Teknik Destek ve Eğitim Müdürü olarak çalışmaya devam ettim. Banvit-BRF Bandırma Canlı Üretim Laboratuvarı TS EN ISO/IEC 17025 Akreditasyon çalışmalarını planladım. Aşı, antibiyotik, yem katkı vb ürünlerin deneme programlarının hazırlanması, takibi ve değerlendirilmelerini sağladım. Hayvan sağlığı, kanatlı işletmeleri, kalite, hayvan refahı, beslenme ve beslenme hastalıkları, veteriner tıbbi ürünler, laboratuvarlar ile ilgili yönetmelikler kapsamında çalışmalar yaptım. 

2019 yılında Matlı Yem San. Ve Tic. A.Ş.- Verim Gıda firmasında Besleme ve Planlama Müdürü olarak 7 ay görev yaptım. 

Yurt içi ve yurt dışında mesleki ve kişisel alanda birçok kongre, sempozyum, toplantı ve eğitimlere katıldım. Çalıştığım kurumları sektörel olarak özel ve resmi alanda temsil ettim.

Mikrobiyoloji; immunoloji; kuluçkahane, damızlık, broyler, yumurta, hindi aşı programları; aşılama yöntemleri; antibiyotikler; antibiyotik uygulamaları; laboratuvar yönetimi, laboratuvar yönetim programları, laboratuvar analizleri ve test metotları; yem katkıları; beslenme hastalıkları; kalite yönetimi; hayvan refahı; bütçe ve bütçe oluşturma; ürün deneme programları oluşturulması, takibi ve değerlendirmesi; araştırma; veri analizi ve paylaşımı; sunum hazırlama ve sunum teknikleri  konularında yoğun bilgi birikimine sahibim. 


Yasemin Karaman (Zir. Müh.) kimdir?

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni bölümbölümünden mezun olduktan sonra 1996 yılında Banvit A.Ş. firmasında Bandırma bölgesi Canlı Üretim Broyler Saha Asistanlığı görevine başladım. Sorumluluğum altında bulunan çiftliklerin denetlenmesi, çiftlik çalışanlarının eğitimi, verim analizleri ve idari takiplerini yürüttüm.

2008 yılından itibaren Bandırma bölgesi Canlı Üretim Broyler Müdürü görevine terfi ettim. 11 yıl boyunca,  şirket bünyesinde broyler üretiminin merkez bölgesinin yönettim. Saha civciv yerleşimi, kesim programları ve bu planlamanın bütçeye uygunluğunun takibini yaptım. Çiftliklerin ilgili mevzuatlara uygun şekilde bakım ve idarelerinin sistematik olarak koordinasyonunu, çiftliklerde kalite yönetim sistemi ve gıda güvenliğine uygun yetiştirme şartlarını organize ettim. 

 Mevcut görevimin yanında 2014 - 2017 yılları arasında İş Güvenliği Uzmanı olarak yarka ve yumurta broyler damızlık çiftlikleri ve kuluçkahane tesislerinin iş güvenliği ile ilgili çalışmalarının takibini ve denetimlerini yürüttüm. 

2019 yılında İyi Tarım Uygulamaları kapsamında, yem fabrikası ve damızlık çiftliklerinde İç Kontrolör olarak çalışmalarda yer aldım. Ulusal Salmonella Kontrol Programı başlangıcı ile broyler çiftliklerindeki kontrol programlarını yürüttüm ve gereken iyileştirmelerin yapılmasını sağladım. Biyogüvenlik, sürü takibi, sürü yönetimi ile ilgili eğitim programlarının hazırlanması, uygulanmaları ve takiplerin yaptım. 

2019 yılı Aralık ayında 23 yıl süren kurumsal hayatıma son verip,  yeni bir yolculuk için değişim ve gelişim sürecim başladı. Mesleki bilgilerime katkı olarak; ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri, Bitkisel Üretimde İyi Tarım Uygulamaları Kontrolörü ve Organik Tarım Kontrolörü sertifikalarını aldım. 

Dergiyi Görmek İçin Tıkla
Haber ve dergilerin içeriklerini görebilmek için