KANATLILARIN BAĞIRSAK SAĞLIĞINI DÜZENLEMEDE ÇOK YÖNLÜ YAKLAŞIM

Geri Dön
KANATLILARIN BAĞIRSAK SAĞLIĞINI DÜZENLEMEDE ÇOK YÖNLÜ YAKLAŞIM

Ben Dehaeck DVM Huvepharma Global Antikoksidiyaller Ürün Müdürü

Wouter Van Der Veken Huvepharma Global Probiyotikler Ürün Müdürü

KANATLILARIN BAĞIRSAK SAĞLIĞINI DÜZENLEMEDE ÇOK YÖNLÜ YAKLAŞIM

BAĞIRSAK SAĞLIĞI KAVRAMININ HER GEÇEN GÜN GELİŞMESİYLE BİRLİKTE, BAĞIRSAK ORTAMININ DOĞRU ŞEKİLDE YÖNETİMİ ÖNCELİKLİ HALE GELMİŞ, GÜNÜMÜZDE BUNUN İÇİN YENİ ARAÇ VE YÖNTEMLER GELİŞMİŞTİR.

Bağırsak sağlığı kavramının her geçen gün gelişmesiyle birlikte, bağırsak ortamının doğru şekilde yönetimi öncelikli hale gelmiştir. Kilit nokta en başından beri bellidir: Bağırsak sağlığı karmaşık, çok faktörlü bir kavramdır. Bu nedenle bağırsak sağlığının iyileştirilmesi ve sürdürülmesi bütüncül bir yaklaşım gerektirir. Neyse ki bunu sağlamak için yeni araç ve yöntemler gelişmektedir. Koksidiyoz ve nekrotik enterit (NE) bağırsak sağlığının iki temel sorunudur. Farklı patojenler tarafından meydana getirilmelerine karşın, kesinlikle iki hastalık arasında bir etkileşim söz konusudur ve koksidiyoz varlığı NE’nin meydana gelişinde önemli bir predispozan faktördür. Bu etkileşim nedeniyle, sahada nekrotik enterite bağlı sorunlardaki artışın, yetersiz koksidiyozis kontrolü ile bağlantılı olması muhtemeldir. Sonuç olarak, pratikte her iki hastalık da aynı anda ele alınmalıdır. Bununla birlikte, sahada gerçek koksidiyoz baskısını takip etmek zor ve başlı başına bir sorundur. Bu nedenle, antikoksidiyallerin kullanımı ve ürün rotasyonu da dahil olmak üzere iyi ve etkinliği kanıtlanmış bir koksidiyoz kontrol  programının olması çok önemlidir. Burada bahsedilen koksidiyoz programı, bağırsak bütünlüğünü ve mikrobiyotasını destekleyen ideal bir NE kontrol programına sahip olmakla bağlantılıdır. Bu hedef göz önünde bulundurulduğunda, özellikle klasik antimikrobiyallerin kullanımı üzerindeki baskı arttıkça, probiyotikler bunu başarmak için iyi bir alternatif oluşturmaktadır. Seçilen suşa bağlı olarak, bu canlı yararlı bakteriler bağırsak mikrobiyotasını çeşitli şekillerde etkileyebilir. Buna bir örnek olarak Clostridium perfringens gibi bir patojen riskini en aza indirmek verilebilir. Bunu yapmak için iyi bilinen, birçok farklı koşulda etkinliğini kanıtlamış bir probiyotik olan B-ACT® kullanılabilir. B-ACT®, broiler, yarka, hindi ve yanı sıra diğer minor kanatlı türlerinde kullanım için ruhsatlı olan, canlı bir probiyotiktir.

B-ACT®’deki spesifik Bacillus licheniformis suşunun, rekabetçi dışlama kavramına dayanan benzersiz bir etki şekli vardır. Bacillus türleri bu özellikleri dolayısıyla tercih edilmesine rağmen, B-ACT®’in görevi sadece florada yer tutma ve besin maddeleri için patojenlerle rekabetten çok daha fazlasıdır. Örneğin, antimikrobiyal peptidleri üretme kapasitesi asla göz ardı edilmemelidir. Bu benzersiz etki şekli, probiyotiğin Clostridium perfringens’i hızla azaltmasına izin verir, aksi halde etken şiddetli NE ve disbakteriyozise yol açabilmektedir. B-ACT®’i, Stenorol® veya Coxiril® gibi kimyasal antikoksidiyallerle kullanma olasılığını göz önünde bulundurmak, özellikle iyonofor kullanımı konusunda endişe duyulan dönemlerde B-ACT®’e rekabet avantajı sağlar. Bağırsak sağlığı ve yönetiminde ilerlemenin yolu, konuya çok faktörlü bir meydan okuma olarak yaklaşmak ve onunla benzer şekilde başa çıkmaktan geçer. Bu durum, aynı zorluk üzerinde farklı perspektiflerle çalışacak birden fazla ürünün kullanılmasıyla genel bağırsak sağlığının farklı yönlerle etkili bir şekilde korunmasını içermektedir.

Sağlık ve performans üzerine faydaları çalışmalarla kanıtlanmıştır

Probiyotikler, doğru miktarda uygulandığında, genellikle bağırsağı olumlu etkileyerek konakçıya sağlık ve performans açısından fayda sağlayan canlı mikroorganizmalardır. Etki mekanizmaları çok yönlü olabilir ve bu da onları karmaşık bir araştırma konusu yapar. Dolayısıyla net faydaları için hem ticari hem de bilimsel olarak yapılması gereken çok sayıda araştırmaya ihtiyaç duyarlar. Bununla birlikte, hayvansal üretimde uzun ve kapsamlı bir geçmişi olan, Huvepharma®’nın probiyotiği B-ACT®’in bağırsak sağlığı ve teknik performansı üzerindeki etkisi hem saha çalışmaları hem de bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır. Bu da B-ACT®’i broiler, yumurtacı, hindi ve minör kanatlı türlerinde doğru yem formülasyonunun iyi bilinen bir parçası haline getirmiştir. Üstelik B-ACT®’in suda çözünen formu B-ACT® WSP de sağlıklı kanatlı yetiştiriciliğinin çok tercih edilen bir destekleyicisidir.

PROBİYOTİKLER İLERİYE GİDEN YOL

İnsanlarda da olduğu gibi hayvanlarda da bağırsağın kendine özgü dünyasının yıllar içerisinde daha iyi anlaşılması, sadece temel mekanizmaları ve fonksiyonlarının bilinmesini değil, aynı zamanda bağırsak sağlığının daha iyi bir hayvansal üretim için ne denli önemli bir role sahip olduğunun da anlaşılmasını sağlamıştır. Sağlıklı bir bağırsak ve dengeli bir mikrobiyota, hayvanın büyüme performansının dayanağı olduğundan, teknik sonuçlarla bağlantısı yadsınamaz. Hayvansal üretim daha fazla verimlilik ve üretkenlik hedeflemeye devam ettikçe, bunları yönetmek giderek daha önemli hale gelmiştir. Bunu yapmak için bağırsak sağlığı yönetimi ile ilgili yöntem ve kavramlar yıllar içinde gelişmiştir. Tüketici talepleri doğrultusunda, bağırsağı desteklemek için farklı araçlara ilginin artması, etkinlikleri zaman içerisinde defalarca kanıtlanan probiyotiklerin bu tür alternatiflere iyi bir örnek teşkil etmesini sağlamıştır.


Haber ve dergilerin içeriklerini görebilmek için