Son salgının veteriner hekimliğe etkileri, değişikliklere hazırlanmak

Geri Dön
Son salgının veteriner hekimliğe etkileri, değişikliklere hazırlanmak

COVID-19 sürecinde veteriner hekimliği ilgilendiren önemli değişiklikler gündeme gelmiştir. Bunların başında; klinik hizmetlerde farlı uygulama yaklaşımlar, eğitimde online/uzaktan eğitim, telemedicine (teletıp)/telehealth (telesağlık) uygulamaları sayılabilir.

Çoğunlukla uzaktan/teknolojik olarak sağlık hizmetleri sunumu ve depolanması olarak adlandırılan Teletıp yanında eğitim, yönetim, araştırma, klinik hizmetlerin uzaktan teknolojik olarak sunumuna telesağlık denilmektedir. Tüm dünyada 20 senedir gündemde olan teletıp ve telesağlık istenen derecede gelişme göstermemiştir. Ükemizde bu alanlarda eksiklikler bulunmakta olup veteriner sahada çözülmesi gereken problemler olduğu görülmektedir.

Ülkelerin COVID-19 mücadelesinde farklı yöntemler seçmesi gibi veteriner hekimlikte de farklı uygulamalar gündeme gelmiştir.

 Özellikle ABD de hastaneler ve üniversiteler online ödeme yapılarak teletıp uygulamalarını  (randevu, hasta depozitosu, ilaç ödemesi vs) yapabilecek şekilde teknolojik altyapılarını oluşturmuşlardır. Yurtdışında bazı üniversite veteriner hastaneleri/klinikleri sadece personel ve öğrencilere açık hasta sahiplerinin sadece bir kaç alanda gezmesine müsaade edecek şekilde kapatılmıştır. Her bir bölüm için telefon numaralarını ilan etmişler, hasta bekleme/karşılama alanları iptal edilerek hasta ve sahiplerinin randevu ile gelmesini istemişlerdir. Hastane girişlerinde hasta sahibi ve hasta  arabalarında bekletilerek ve gerekli ise sıra ile hastaneye alınmasına başlanmıştır. Bu durum randevu ile gelinen ve bekleme salonlarının kullanılmadığı, aynı anda birkaç hastaya müdahale edilmeyen hastaneleri gündeme getirmiştir. Ancak kayıtların ve hizmetin aksamaması, telefonda tedavi isteyenler için de bilinen mobil mesajlaşma programları değil direkt hastane telefonları kullanılmıştır. Bu durumda 24 saat telefon başında bekleyen fazladan personel çalıştırmışlardır. Kısacası randevu sistemlerinin teknolojik yetersizliği tüm dünyada gözlenmiştir. Hastane/kliniğe getirilen hasta sahipleri ile teması en aza indirmek ve hangi bölümün /uzmanın ilgileneceğini öğrenmek için hasta sahipleri ile telefonda görüşülmüş ve gerekli ise sadece ilgili hekim hasta ve sahipleri ile temasa geçmiştir.

Pet sahada daha hızlı ilerlemesi mümkün görülen bu alanların büyük baş hekimliği yapanlar için de farklı yaklaşımlar gerekmektedir. Büyükbaş çalışan hekimlerin devamlı hasta ile ve birden fazla adreste hasta bakması için farklı tedbirlerin alınması şarttır. Özellikle pandemi zamanlarında olmak üzere normal muayenelerde de sadece maske değil, kullanılan elbiselerin ve çizmelerin de temizlik ve dezenfeksiyonu problemdir. Pet hayvan kabul eden kliniklerin dezenfeksiyonu daha rahat yapılabildiği halde büyükbaş hasta kabul eden hastanelerde kullanılan alanın genişliği de etkili olmakla birlikte daha çok zorlanılmıştır. Her ne kadar hızlıca haber ve sosyal medya kaynaklarından hayvanların taşıyıcılığı ispat edilmemiş duyuruları yapılsa da muhtemelen hasta sahipleri bulaşıcılık korkusu ile pet hayvanlarını daha özenli takip ederek hızlıca kliniklere ulaştırmaya çalışmışlardır.

Tüm dünyada olmakla beraber ülkemizde de online eğitim istenen ölçüde sağlanamamıştır. Bu durum tüm yükseköğretimde ve diğer alanlarda da görüldüğünden YÖK başkanlığı tüm birimlerin müfredatında en az %10 online eğitim koşulu getirmiş ve hem teknolojik alt yapı hem de eğitici/öğrencilerin buna hazırlıklarını zorunlu tutmuştur. Bu durumun mesleğimiz adına avantaja çevrilmeli ve klinik, uygulamalı alanlarda öğrencilere daha fazla zaman kazandırılması sağlanmalıdır. Ancak ve sağlık alanında Çekirdek Eğitim Programını (ÇEP) (daha temel sorunlarımızdan olan) bitirmeyen tek bölüm de ne yazık ki veteriner hekimliktir. ÇEP gibi çok daha kolay ve yapılabilir bir uygulama prosedürü yanına şimdi de online eğitim (kime verilecek, hangi konu-ne kadar-ne zaman verilecek, herkese açık mı olacak, bunların paylaşılması, yayın etiği vs) problemleri eklenecek gibi görülmektedir. Daha da önemlisi online yüksek lisans ve doktora talep edenlerin artacağı bir gelecek bizleri beklemektedir.

Teknolojik gelişmeler ile bir hastaya birden fazla veteriner hekimin tele/online katkılarını almak, bir kaç hekimin aynı anda müdahale edebildiği klinik uygulamalar ve ameliyatlar bizim için daha kolay hale gelebilecektir. Ancak, mesleğini yaparken para kazanmak zorunda olan mesleklerde ortaklaşa konsültasyon veya tedavi sonrası emeğin karşılığı nasıl alınacak sorusu ilerlemenin önündeki en büyük engeldir. Bu uygulamalar hastaları ayaklarına gelen, parasal ödemelerin çok daha resmi ve sosyal sigortalar aracılığı ile ödendiği insan hekimliğinde bile yaygınlaşamamıştır. Bu sadece şahsın kazancı ile değil aynı zamanda alt yapı kurmuş, harcama yaparak klinik/hastane modernizasyonu yapmış kuruluş ve üniversitelerin de başat olma arzusu ile çatışmaktadır.

Global olmak düşünesi ile ilaç ve medikal sanayinin farklı ülkelerde farklı üretimler yapmaya başlamasının bu tip salgınlarda avantaj ve dezavantajları da ortaya çıkmıştır. İlginç bir şekilde tüm dünya ´maske´ye teslim olmuştur. Lojistik olarak ilaç ve medikal malzemelerde daha güçlü altyapılar oluşturmak zorunda olduğumuz ortadadır. Daha uzun ve yayılıcı salgınlar ile bulunmayan antibiyotikler, aşılar, damızlık hayvanlar ve yem materyalinin tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi zorlayacağı görülmektedir.

Dergiyi Görmek İçin Tıkla
Haber ve dergilerin içeriklerini görebilmek için