Biyofilmler: Başarılı mikrobiyal strateji

Geri Dön
Biyofilmler: Başarılı mikrobiyal strateji

Biyofilm içerisindeki bakteriler, bireysel bakterilere kıyasla 10 ila 1000 kata kadar daha dirençli olabilir. Genellikle iki temel yoldan birini kullanarak antimikrobiyal ajanlara karşı artan bir direnç kazanırlar:

1. Fiziko-kimyasal direnç

Şekil 1’de gösterildiği gibi, biyofilm muköz matriksi (hücre dışı polimerik madde) aşağıdakileri kapsayan çeşitli işlevlere sahiptir:

•Koruma sağlamak

•Filtre görevi görmek

•Elektrostatik bariyer görevi görmek

•Dezenfektanların biyofilmin merkezine nüfuz etmesini önlemek

Bununla birlikte, bir biyofilm tabakasının içindeyken bakteriler, “direnç proteinleri” adı verilen spesifik proteinlerin sentezinden sorumlu olan genleri aktive eder.

Biyofilmin derinliklerinde bulunan bakteriler, dış kısımlardakilere kıyasla daha yavaş bir metabolizmaya sahiptir. Ayrıca zarları daha az geçirgen olup erişimi zordur, bu da onları birçok dezenfektana karşı dirençli hale getirir.

2. Ekstra kromozomal direnç

Dezenfektanlara karşı bakteriyel direnç, bakteriler süspansiyon içindeyken daha yüksektir (planktonik bakteriler). Bunun nedeni, plazmitler (dairesel periplazmik kromozomlar) tarafından taşınan spesifik direnç genlerinin edinilmesidir. Bir biyofilmde; plazmitler, hücreler arası köprülerle bakteriler arasında aktarılabilir (Şekil 2). Böylelikle elde edilen direnç, yatay aktarım yoluyla hızla tüm bakteri türlerine yayılabilir.

BİYOFİLMLERİN EPİDEMİYOLOJİK SONUÇLARI

Hayvanlarda enfeksiyon yapabilen, zoonotik potansiyeli olan veya olmayan çok sayıda bakteri türü ve cinsi biyofilm oluşturabilir. Bazı örnekler:

•Salmonella

•Camplyobacter

•E. Coli

•Pseudomonas

•Staphylococcus

•Streptococcus

Hayvancılıkta yüzeylerin, iklimlendirme, havalandırma ve su dağıtım sistemlerinin biyofilmlerle kirlenmesi büyük bir sorundur.

Biyofilmler, hayvanlarda enfeksiyon yayılımının sürekliliğine sebebiyet veren patojenik mikroorganizmaları barındırır. Bununla birlikte bahsedilen türlerin çoğu, insanlarda enfeksiyonlara veya gıda zehirlenmesine neden olabildiklerinden, hayvansal üretim ve gıda endüstrilerindeki sistemler üzerinde de olumsuz etkiye sahiptir.

Bu nedenle biyofilmler, çevreye yayılma ve her tür ortamda koloni oluşturabilme yetenekleri nedeniyle biyogüvenlik için sürekli bir tehdit oluştururlar. Hayvancılıktaki dezenfeksiyon prosedürleri de dahil olmak üzere, olağanüstü koşullara karşı direnç geliştirebilmeleri durumu daha da zorlaştırır.

BİYOFİLMLERE KARŞI HUVEPHARMA® ÇÖZÜMLERİ

Biyofilmler; antibiyotiklere, dezenfektanlara ve konağın bağışıklık yanıtına karşı direnci arttırır. Dezenfeksiyon adımından önce hem görünür organik kalıntıları hem de biyofilmin koruyucu matriksini olabildiğince çözmek ve ortadan kaldırmak için bir yüzey aktif maddeyle temizleme adımının gerçekleştirilmesi zorunludur. Bu prosedüre bağlılık, işletmeye yeni hayvan girişi olmadan önce, yüzeylerdeki kontaminasyonu azaltarak dezenfeksiyon işleminin daha etkin bir şekilde yapılmasını garanti eder.

Huvepharma®, biyogüvenlik ve hayvan sağlığı alanlarındaki uzmanlığı sayesinde biyofilm gelişimini önlemek ve daha etkili bir dezenfeksiyon gerçekleştirmek için EN ve DVG standartlarını karşılayan, oldukça güçlü bir hijyen ürünleri skalasına sahiptir.  

Huvepharma®’nın hijyen ürünleri yelpazesi hakkında bilgi için lütfen Huvepharma Turkey teknik ekibi ile iletişime geçiniz.

Dergiyi Görmek İçin Tıkla
Haber ve dergilerin içeriklerini görebilmek için