DÜNYADAKİ BİYOÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASINA YARDIMCI OLMAK İÇİN BUGÜN BİR ŞEY YAP

Geri Dön
DÜNYADAKİ BİYOÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASINA YARDIMCI OLMAK İÇİN BUGÜN BİR ŞEY YAP

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından, Nesli Tükenmekte olan Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticareti ile ilgili Sözleşmenin (CITES) imzalandığı 3 Mart günü, dünyadaki yabani hayvan ve bitkilerin varlığını hatırlatmak, yok oluşuna dikkat çekmek ve konu ile ilgili farkındalığı arttırmak amacıyla; BM Dünya Yaban Hayatı günü olarak ilan edilmiş olup, 2014’ten bu yana her yıl belirlenen bir temayla kutlanmaktadır.
2020 Dünya Yaban Hayatı Günü, dünyadaki biyo-çeşitliliğin kilit unsurları olan tüm yabani hayvanlar ve bitkileri kapsayarak “Yeryüzündeki tüm canlıların yaşamının sürdürülebilirliği” temasıyla kutlanacaktır.

Yeryüzü, sayılamayacak kadar çok sayıdaki bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapmaktadır. İşte bu zengin çeşitlilik ve sayısız element arasında milyonlarca yıldır devam eden etkileşim, gezegenimizi insanların da arasında olduğu tüm canlılar için yaşanabilir kılmıştır. Tarihsel olarak bizler ihtiyaçlarımızı karşılamak için biyosferdeki tüm elementler arasında sürekli devam eden etkileşim ve bağlantılara bağımlıyız: soluduğumuz hava, yediğimiz yiyecek, kullandığımız enerji ve her konuda ihtiyaç duyduğumuz tüm materyaller, ancak insanların, bu kaynakların sürdürülebilir kullanımına uymayan davranışları, yaban hayatı ekosistemini ve habitatlarını oluşturan türlerin ve doğal kaynakların aşırı kullanımı dünyadaki biyo-çeşitliliği tehlikeye atmaktadır. Önümüzdeki yıllarda tüm canlıların nerdeyse dörtte birinin neslinin tükenme riski vardır. Bu canlıların yeryüzünden yok olması, birçok diğer türün de yok olmasını hızlandıracak ve aynı zamanda bizleri de tehlikeye atacaktır.
2020 Dünya Yaban Hayatı Gününde; yabani bitkilerin ve hayvanların çok çeşitli ve harika formlarıyla, dünyanın biyolojik çeşitliliğinin bir parçası olarak dünyamızdaki özel yeri kutlanmalı, yaban hayatının, en yakınındaki topluluklar başta olmak üzere tüm insanlara sağladığı sayısız faydalar hakkında farkındalık arttırmaya çalışılmalıdır.
Kamu otoritesinin, sivil toplumun, özel sektörün ve bireylerin yaban hayatının korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması amacıyla aktiviteler yapması, fikirlerini beyan etmesi ve tehditlere karşı ciddi önlemlerin alınması gerekmektedir.
En son Çin’de ortaya çıkan Coronavirus salgını gibi zoonotik salgınlar öncesinde alınması gereken tüm koruyucu önlemler de Veteriner Hekimlerin kontrolü altında olmalıdır. Çin yetkililerinin “Veteriner Teşkilatımızı ve önlemlerimizi gözden geçirmeliyiz” şeklindeki açıklamaları da bu konuda tüm yetkililerin dikkate alması gereken bir mesajdır.
Biyo çeşitliliğimizin en önemli parçası olan yaban hayvanlarımızın korunmasının hem tür koruma ile dünyanın geleceğine katkısı olduğu, hem de günümüzde yaban hayatındaki hayvanların sağlıklı kılınması ile insan nüfusunun da korunduğu unutmamalıdır.
Türk Veteriner Hekimleri Birliği Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası olarak; yaban hayatı ticaretinin yasaklanmasından yanayız. Bu konuda uluslararası kurum ve kuruluşların sorumluluk bilinci ile hareket etmelerini bekliyoruz. Doğayı adeta bir işgal yaklaşımı ile tahrip etmenin, yaban hayatına zarar vermenin ağır müeyyidelerinin olması gerektiğine inanıyoruz. Geleceğe yaşanır bir dünya bırakmak ancak doğadan yana, doğru uygulamalar ile mümkün olacaktır.
3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü’nün yeryüzündeki tüm canlıların yaşamlarının sürdürebilirliğine vesile olmasını diliyoruz.

Haber ve dergilerin içeriklerini görebilmek için