KARMA YEM SANAYİİ RAPORU

Geri Dön
KARMA YEM SANAYİİ RAPORU

Türkiye Yem Sanayicileri Birliği tarafından Karma Yem Sanayii raporu 2019 yayınlandı:

Dünya karma yem üretimi 1975 yılında 300 milyon ton seviyelerinde iken 1990 yılına kadar her yıl ortalama %6 civarında büyüyerek 1990 yılında 537 milyon ton seviyesine ulaşmıştır. Karma yem endüstrisinin bu büyüme hızı 1990-2010 yılları arasında bir miktar azalma göstermiş ve büyüme yıllık %2 seviyelerine gerilemiştir. 

Ancak dünya karma yem üretiminin 2010 yılından sonra yine hızlı bir büyüme trendine girdiği ve yıllık büyümenin %6´yı geçtiği görülmektedir. Bu büyüme trendi ile dünya karma yem üretimi 1 milyar tonu oldukça aşmış vaziyettedir.

Ülkeler bazında dünya karma yem üretiminde ilk sırada 188 milyon ton üretimi ile Çin yer almaktadır. Ardından 177 milyon ton ile ABD ve 69 milyon ton ile Brezilya gelmektedir.

Bu üç ülkenin karma yem üretimi dünya karma yem üretiminin %40´ına denk gelmektedir.

AB-28 toplamında ise 163 milyon ton karma yem üretilmektedir. AB-28´de bir bütün olarak alındığında ise Çin, ABD, Brezilya ve AB-28´in toplam karma yem üretimleri dünya karma yem üretiminin yarıdan fazlasını (%55) oluşturmaktadır.

ABD, dünya hububat üretiminin en fazla gerçekleştiği ülkeler içerisinde ilk sırada yer almaktadır. ABD´de 2018 yılında 432 milyon ton hububat üretimi gerçekleşmiştir. İkinci sırayı ise 363 milyon ton ile Çin almaktadır. AB ise 307 milyon ton üretimi ile üçüncü, Hindistan 146 milyon ton ile dördüncü ve Rusya 129 milyon ton üretimi ile beşinci sırada yer almaktadır. AB´de bütün olarak kabul edildiğinde hububat üretimindeki bu ilk beşin üretimi toplam hububat üretiminin %66´sına denk gelmektedir (Anonim 2019b).

Sayılan bu üikelerdeki hububat üretim deseni ülkelere göre farklılık göstermektedir. örneğin ABD hububat üretiminin %86´sı mısır üretiminden ileri gelmekteyken, Çin´deki toplam hububat üretiminin ise %60´sı mısır, %38´i ise buğdaydan oluşmaktadır (Anonim 2019b).

Raporun devamını grafikleri ile birlikte Performans sayı 245´de okuyabilirsiniz)

Haber ve dergilerin içeriklerini görebilmek için