Kars Ardahan Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ödül “Tıp Doktorları İnsanı, Veteriner Hekimler İnsanlığı tedavi eder.” dedi.

Geri Dön
Kars Ardahan Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ödül “Tıp Doktorları İnsanı, Veteriner Hekimler İnsanlığı tedavi eder.” dedi.


Kars Ardahan Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ödül “Tıp Doktorları İnsanı, Veteriner Hekimler İnsanlığı tedavi eder.” dedi.

Başkan Ercan Ödül yaptığı açıklamada “Tıp Doktorları İnsanı, Veteriner Hekimler İnsanlığı Tedavi Eder.” sözü milattan önce söylenmiş olmasına rağmen şu günlerde tüm dünyada etkisini gösteren covid-19 salgınında ne kadar doğru ve isabetli olduğu açıkça ortaya çıktı. Salgının ilk başladığı ülke olan Çin’de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Müdürü olan ve salgını başarıyla koordine edip sönmesini sağlayan kişi Veteriner Hekim George Gao adlı bir bilim adamıdır. Almanya’da Covid-19 salgınını koordine eden Robert Koch Enstitüsü Başkanı Berlin Veteriner Fakültesi Profesörlerinden Lathor Wieler adlı bir veteriner hekimdir. Amerika Birleşik Devletlerinde Covid-19 salgınını önleme ve aşı üretimi projesinin başında ise veteriner hekim Gary Whittaker var. Bu belirttiğimiz kuruluşlarda çalışan teknik elemanların büyük bir bölümü de veteriner hekimdir. Şu anda Avrupa’nın en saygın kuruluşlarının başında gelen EFSA ( Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi )’nin kurumun başkanı da Dr.Bernhard Uhl adlı bir veteriner hekimdir. Bu örnekler veteriner hekimliği mesleğinin koruyucu hekimlik yani hastalıkların insanlarda görülmeden hayvanlarda önlenmesi görevi tartışmasız bir biçimde ortaya çıkmış bulunmaktadır.” dedi.

Kars Ardahan Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ödül “Covid-19 salgını veteriner hekimliği mesleğinin insan sağlığındaki önemini somut bir biçimde ortaya koymuştur. Salgının başlarında medya kamuoyu bilgilendirmesi için virolog olmayan, hatta konu ile hiç ilgisi bulunmayan kişileri seçmiş fakat bu insanların hatalı, temelsiz, akademik bilgiden uzak açıklamaları kamuoyunu gereksiz kaygı ve endişeye sürüklemiştir. Covid-19 olarak adlandırılan hastalığın etkeni bir virüstür ve doğal olarak sadece viroloji (virüs bilimi) uzmanlığı olan kişilerin bu viral salgın hakkında bilgi vermesi gerekir. Tıp fakültelerinde viroloji anabilim dalları yoktur ve viroloji dersi okutulmamaktadır. Oysa veteriner fakültelerinde yaklaşık altmış yıldır viroloji anabilim dalları vardır ve viroloji dersleri geniş biçimde okutulmaktadır. Bu derste virusların yapısını, özelliklerini, bulaşma biçimlerini, teşhislerini ve koruyucu aşılamalarını öğretilir. Hayvanlarda sıklıkla salgınlara neden olan şap, sığır vebası, Lsd gibi hastalıkların etkeni de bir virustur. Veteriner hekimler bu salgınlarla mücadele konusunda çok büyük bir tecrübeye sahiptirler. Nitekim Cumhurbaşkanlığı Baş Danışmanı Prof.Dr. İbrahim Saraçoğlu yaptığı televizyon konuşmalarında veteriner hekimlerin virus salgınlarının önlenmesi ve aşı üretimi konusunda çok deneyimli olduklarını ve covid-19 salgınında veteriner hekimlerin bu tecrübelerinden faydalanılması gerektiğini açıkça vurgulamıştır. Gerçekten de yaklaşık yüz yıldır veteriner hekimler gerek kamu gerekse özel sektöre ait laboratuvarlarda bakteriyel ve viral hayvan hastalıklarına karşı çok çeşitli aşılar üretmektedirler. “ dedi.

“Özetle, covid-19 salgını veteriner hekimliğin hayvanlardan insanlara geçen (zoonotik) hastalıkların önlenmesi ve toplum sağlığının korunması konusundaki önemli rolünü inkar edilemeyecek bir biçimde ortaya koymuştur. Son haftalarda viroloji konusunda uzman veteriner hekim profesörler hemen her gün medyada yer bulmakta ve covid-19 salgını konusunda tüm gerçekleri halkımıza  anlatmaktadırlar. Covid-19 hastalığına karşı aşı üretmek amacıyla TÜBİTAK tarafından desteklenen projede üç adet virolog veteriner hekim profesör yer almaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı olarak 1910 yılından beri uzman veteriner hekimlerin yönetiminde viral ve bakteriyel aşılar üreten Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’nin talimatı ile TÜBİTAK tarafından organize edilen aşı üretim çalışmasına dâhil oldu. Bu salgın Türk veteriner hekimliği için bir dönüm noktası olmuştur. Artık, Ülkemizin sağlık sistemini birçok ülkede uygulanan “Tek Tıp-Tek Sağlık” konseptine uygun olarak kurgulanmasının ve tıp doktorları ile veteriner hekimlerin halk sağlığı için işbirliği yapmalarının zamanı gelmiştir. Bu tarz küresel ölçekli salgınların önlenmesinde tek bir meslek grubunun başarılı olamayacağı gerçeği somut biçimde ortaya çıkmıştır. Disiplinlerarası çalışmaların önemi bu salgın ile bir kez daha anlaşılmıştır. Biz Türk veteriner hekimleri, “ Sağlıklı Çevre, Sağlıklı Hayvan, Sağlıklı Gıda, Sağlıklı İnsan, Sağlıklı Toplum “ zincirinin her halkasında üstlendiğimiz kutsal görevleri geçmişte olduğu gibi bugün de şanlı tarihimizden aldığımız güçle sürdürmeye devam edeceğiz.” diye sözlerini noktaladı

Haber ve dergilerin içeriklerini görebilmek için