Kars Bölgesi VHO Başkanı Ercan Ödül: TÜRK VETERİNER HEKİMLERİNE GÜVENİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ

Geri Dön
Kars Bölgesi VHO Başkanı Ercan Ödül: TÜRK VETERİNER HEKİMLERİNE GÜVENİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ

Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül: “Hem yüce devletimizden hemde saygıdeğer vatandaşlarımızdan Covid-19 pandemisi ve bundan sonraki zoonotik hastalıklarda geçmişten gelen tecrübemize, eğitimimize ve mesleki gücümüze inanıp biz Türk veteriner hekimlerine güvenmesini talep ediyoruz. “ dedi.


Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül yaptığı basın açıklamasında “Dünyada artık bir küresel pandemi halinde dönen Covid-19 hastalığı ile alakalı Türk Veteriner Hekimliğine bağlı Bilim Kurulu üyelerinin ve Türkiye’de veteriner hekimlerinin yaptığı çalışmalarla alakalı şu bilgileri paylaşmakta fayda var. Çin’de baş gösteren Covid-19 hastalığı önce avrupaya sonra da amerika kıtasına yayıldı. Bir çok gelişmiş ülke bu salgına karşı önlemlerde yetersiz kaldı, hastalığı kontrol altına almakta hala zorlanıyor. Türkiye’ye bakarsak devletimizin hastalık ile ilgili ivedi,yerinde ve gerçekçi önlemler aldığının özellikle altını çizmek isterim. Vatandaşlarımızı ve hemşehrilerimizi devletimizin aldığı bu tedbir ve önlemlere dikkatle riayet etmeye davet ediyorum. Devletimiz tarafından alınan tedbir ve uyarılar bizler, ailelerimiz , büyüklerimiz ve çocuklarımız için önemli.” dedi.

“Bu hastalığın ilk bulaşması hayvandan insana olduğu ve yayılmasının insandan insana olmasından dolayı zoonoz yani hayvandan insana geçen bir hastalık olarak nitelendirilebilir. Güney Asya’daki egzotik memeli hayvanların tüketilmesi ve yemek kültürünün değişmesini hep dile getiriyordu bilim adamları ama ilgili ülkeler bu ciddi uyarıları dikkate almadı. Veteriner hekimi bakış açısı ile şunu söyleyebiliriz, Türk Veteriner Hekimleri Cumhuriyetten önce kurulmuş olan eski adı Pendik Bakteriyolojihanedi şimdiki adı Pendik Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü sayesinde çok uzun yıllardır bakteri ve virüslerle mücadele için aşı ve ilaçlar üretir. Türkiye’de hiçbir tıp fakültesinde Viroloji ana bilim dalı bulunmazken ülkemizin tüm veteriner fakültelerinde Viroloji ana bilim dalı vardır ve tüm meslektaşlar yoğun bir akademik program ile viroloji dersleri alırlar. Türk Veteriner Hekimler Birliği Bilim Kurulunda birçok hocamız bilim kurullarında var olmaya ve kendi tecrübelerini aktarmaya devam ediyorlar. “ dedi.

Ödül; “bilindiği gibi Tarım Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli’nin talimatıyla dünyanın en iyi viral ve bakteriyel aşılarını yapan enstitülerinden olan ve çok köklü bir geçmişe sahip olan Pendik Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü covid-19 salgını için aşı üretim çalışmalarına başladı. Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü uzman ekipleri yaklaşık yüz yılı geçkin bir süredir viral aşılar üzerinde çalışmalarını sürdürmekteler. İstiklal Savaşı sırasında Mareşal Fevzi Çakmak’ın sözüdür, “Veteriner Hekimleri olmasaydı İstiklal Harbini Kazanamazdık” demiştir, Çünkü o zaman ciddi bir sığır vebası salgını var ve o dönem sığırlar yük, silah ve cephede bulunan askerin ihtiyacını karşılamada kullanılmaktaydı. Ve o dönem Türk Veteriner hekimleri bakteri ve virüslerde aşı çalışmalarını başarı ile yaparak bu hastalıkların önüne geçmeyi başardılar.Biz burada mesleği temsil eden durumundayız ve mesleğin nerde durması gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz kamuoyuna.
Şuan varılan noktada, Ankara Üniversitesi veteriner fakültesi Viroloji Ana bilim dalı Covid-19 hastalığına karşı aşı ve izolasyon çalışmalarına sağlık bakanlığı tarafından dahil edildi.Ana bilim dalı başkanı Veteriner Hekim Prof. Dr. Aykut Özkul ve deneyimli ekibinin marifetiyle bu hastalığın etkeni virüs izole edildi, yani virüs insandan alınarak laboratuvar ortamında yaşayabilecek hale getirildi ve bundan sonra üzerinde çalışılabilecek pozisyona getirildi. Dünyada birkaç tane laboratuvar izolasyonu yapabildi. Biz veteriner hekimler 1900’lü yılların başından beri viroloji virüs alanında mücadele veren bir meslek gurubuyuz. Veteriner hekimler zaten virüslerle mücadele ediyor. Bildiğimiz gibi bölgemizde de şap, çiçek gibi viral hastalıklarla mücadele eden bir meslek gurubuyuz. Hem dezenfeksiyon hem izolasyon hem de aşılama çalışmalarını yürütüyoruz. Bu nedenle de covid-19 çalışmalarında veteriner hekimlerinin tecrübelerinden faydalanılması gerektiğini düşünüyoruz. Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’da bu konuda yaptığı birden çok beyanatında “veteriner hekimlerin aşı yapma tecrübelerinden ülke olarak faydalanmalıyız” dedi. Şu konunun da altını çizmekte özellikle fayda var. Biz veteriner hekimler olarak kendimize ait olmayan bir statü istemiyoruz veya mesleki olarak bir ego savaşı içerisinde değiliz. Bizler zaten var olan tecrübelerimizden faydalanılmasını gerektiğini düşünyoruz. Bu yadsınamaz gerçeği devletimizin karar mekanizmaları da gördü ve çalışmalara meslektaşlarımızın da dahil edilmesi sağlandı. Şunun da altını çizmekte fayda görüyorum bu virüsle mücadelede başarılı olursak bu veteriner hekimlerin tecrübeleri ve marifetleriyle olur. Bu virüsün izolasyonu, aşısının üretimini yaparsa veteriner hekimler yapar. Çünkü biliyorsunuz dünyanın bir çok noktasında virüsle doğru mücadele yürüten ülkelerde organizasyonların başında veteriner hekimler var. Hep söyledik, söylemeye devam edeceğiz.”Tek Sağlık” konsepti hayata geçirilmeli. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre insanlarda hastalık yapan 1415 patojen etkenin 815 tanesi hayvansal kökenli. Hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların bu derece yaygın olduğu dünyamızda salgın hastalıklar mücadele sadece insan sağlığı alanında yapılan çalışmalar ile durdurulamaz. Hayvan sağlığı insan sağlığından ayrı ele alınmayacak kadar önemli. Bizce bundan sonra dünyanın bir çok ülkesi “tek sağlık konsepti”ni önemseyerek bütün sağlık kurumları arasında işbirliği oluşturacak kurumları ivedilikle oluşturacaktır. Bizler halk sağlığı için,kamu sağlığı için birlikte hareket etmek zorundayız. bu anlamda Kars Valimiz Sayın Türker Öksüz’e biz Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasını il pandemi kuruluna davet ettikleri için teşekkür ediyoruz. Ülkemizde il pandemi kuruluna davet edilen sadece iki veteriner hekimleri odasından biri de biz Kars Ardahan Iğdır Bölge Veteriner Hekimleri odası oldu bu sayede. Toplantıya iştirak ederek kendi mesleki tecrübelerimizi aktardık. 
Hem yüce devletimizden hem de saygıdeğer vatandaşlarımızdan Covid-19 pandemisi ve bundan sonra olacak zoonotik (hayvanlardan insanlara geçen) hastalıklarda geçmişten gelen tecrübelerimize, eğitimimize ve mesleki gücümüze inanıp biz Türk veteriner hekimlerine güvenmesini açıkça talep ediyoruz. Biz Türk Veteriner Hekimleri olarak üzerimize düşen tüm görevleri geçmişte olduğu gibi yapmaya devam edeceğimizi beyan ederiz. İlginiz için size de teşekkür ederim.” diye sözlerini noktaladı.

Haber ve dergilerin içeriklerini görebilmek için