KOKSİDİYOZİS YÖNETİMİNDE LİDER: HUVEPHARMA

Geri Dön
KOKSİDİYOZİS YÖNETİMİNDE LİDER: HUVEPHARMA

Eimeria türü parazitlerin neden olduğu koksidiyozis, ciddi bir kanatlı hastalığıdır. Koksidiyozun neden olduğu bağırsak dokusu hasarı, yem tüketiminde azalmaya, sindirim ve besinlerin emiliminde sorunlara, dehidrasyona ve kan kaybına neden olur. 

Koksidiyozis problemi yaşayan kanatlıların performansı hızla düşer ve hastalığı atlatan broylerlerde azalan performans yaşam boyu devam eder. Koksidiyozis kanatlı yetiştiriciliğinde ekonomik açıdan önemli 5 hastalıktan biri olarak önemini korumaktadır. 

Etkili koksidiyoz yönetim programları, üretim ve medikal uygulamalar ile ilgili çeşitli stratejiler içerir. Bu da bir tavuğun oldukça hassas olduğu neredeyse tüm yaşam döngüsü boyunca, yem ile verilen geniş spektrumlu ürünler olan antikoksidiyalleri ve aşıları uygulamak anlamına gelir. Bununla birlikte antikoksidiyal kullanımına ilişkin artan yasal düzenlemeler, yeni ilaçların ve canlı aşıların geliştirilmesinde ortaya çıkan maliyetlerle bir araya geldiğinde, koksidiyoz ile mücadele için yeni ve bütüncül yaklaşımların düşünülmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır.

Huvepharma, bugün kanatlı sağlığında koksidiyozisle mücadele konusunda pazardaki en geniş ürün portföyüne sahip. 

Huvepharma Global Antikoksidiyaller Ürün Müdürü Ben Dehaeck ile Huvepharma’nın kanatlı sağlığı alanında özellikle koksidiyozisle mücadele ve kontrolü konusunda, dünya pazarında liderlik pozisyonuna nasıl geldiğini ve firmanın koksidiyozis yönetimi alanındaki gündeminde sırada hangi projelerin olduğunu konuştuk.

Koksidiyozis aşılama ve antikoksidiyallerin kullanımı ile tedavi edilebilir. Bu hastalığı kümeslerden uzak tutmak bu kadar basit mi yoksa konu rotasyonu da içeren daha karmaşık bir durum mu? İzlenen stratejinin iyi olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Koksidiyozis kontrol stratejisinin daima işletmeye spesifik bir şekilde ele alınması gerekir. Koksidiyozis kontrolü farklı birçok faktörün etkisi altındadır. Kontrol stratejilerini etkileyen başlıca faktörler şunlardır:

•Koksidiyozis baskısı – Koksidiyozis baskısı management koşullarına, bölgeye ve iklime bağlı olarak değişebilir. Örneğin koksidiyoz baskısı, daha yüksek hayvan yoğunluğunun veya yüksek nemin olduğu kümeslerde, daha düşük stok yoğunluğuna veya çok kuru bir iklime sahip kümeslere kıyasla daha yüksek olacaktır.

•Antikoksidiyal uygulama geçmişi – Kullanılan ürünlerin etkinliğinin azalmasını önlemek için antikoksidiyaller arasında geçiş yapılması tavsiye edilir. Bu nedenle, yeni bir koksidiyozis kontrol programının seçimi, ürünlerin ve programların geçmişteki kullanımına bağlıdır. Ürünler arasında belirli bir kullanım ve dinlenme süresine uyulması gerekir ki bu iyonoforlar, kimyasal veya kombinasyon ürünler için farklılık gösterir.

•Gözlem – Koksidiyozis sorunu tavukların farklı yaş döneminde yukarıda bahsedilen nedenlerle en üst seviyeye çıkabilir. Kümeste koksidiyozis durumunu gözlemleyebilecek bir sisteme sahip olmak, hastalığın dinamiklerini ve şiddetini daha iyi anlama fırsatı sunacaktır. Bu bilgi, belirli bir durumda hangi ürünlerin (antioksidiyaller veya aşılar), kullanım süresinin ve programların (shuttle, ters shuttle veya full program) en iyi seçenek olacağına karar vermeye yardımcı olacaktır. 

Ayrıca üreticilerin belirli bir programda daha uzun veya daha kısa bir süre için kalmalarına karar vermekte yardımcı olabilir.

•Firma politikası – Bazı işletmeler antibiyotiklerin üretimde kullanımını sınırlayan antibiyotiksiz yetiştirme, antibiyotik sınıfına giren ürün gruplarının hiç kullanılmaması (No Antibiotic Ever-NAE) vb. gibi sistemleri takip ederek antikoksidiyallerin kullanımında belirli stratejiler uygular. 

Bu kategorideki ürün yelpazeniz ve dünya genelindeki kullanımı hakkında genel bir bilgi verebilir misiniz?

Huvepharma, portföyünde oral uygulanabilen koruyucu ürünler (yem içerisinde), oral tedaviler (içme suyu ile) ve aşılar dahil olmak üzere portföyünde çok farklı çeşitte ürüne sahiptir. Ürün gamımız, broyler için iyonoforlar, kimyasallar, kombinasyon ürünler ve damızlıklar için koksidiyoz aşılarını içerir. Diğer hayvan sağlığı firmalarının hiçbiri, koksidiyoz kontrolü için bu kadar geniş bir çözüm yelpazesine sahip değildir. İyonoforlarımız (Sacox, Coxidin ve Yumamycin), kimyasal ürünlerimiz (Coxiril, Stenorol, Coyden, Amprol), kombinasyon ürünümüz (Monimax), broyler için koksidiyoz aşılarımız (Advent, Inovocox EM1 ve HuveGuard MMAT) ve son olarak damızlık ve yumurtacı için koksidiyoz aşılarımız (Eimeriavax 4M ve HuveGuard NB) global pazarlarda tescillidir. Marka ve pazar penetrasyonu bölgeye göre farklılık göstermekle birlikte, genel olarak Avrupa ve ABD gibi üst düzeyde denetime tabi tutulan pazarlarda daha yüksektir. Bu ülkelerde belli kalite standartlarında üretim yapmaya devam etmek ve sonucunda yetiştiriciye yüksek kaliteli ürünler sunmak bizim stratejik kararımızdır.

Huvepharma, koksidiyoz kontrolünde kullanılan yeni ürün Monimax’ı (monensin ve nikarbazin kombinasyonu) geçtiğimiz yıl Avrupa’da kullanıma sundu. Bu sürede sektörden gelen geri bildirimler nasıldı?

Monimax’ın Avrupa’da sektöre arzı bizim için önemli bir kilometre taşıydı. Birçok entegrasyon geçtiğimiz yıl Monimax kullanmaya başladı. Kanatlı işletmelerinin geçmişine ve koksidiyoz ile ilgili enfeksiyon baskısına bağlı olarak Monimax; Sacox (broyler) veya Coxidin (broyler ve hindiler için) ile full veya shuttle program şeklinde kullanılmaktadır. Geri bildirimler beklediğimiz gibi çok olumlu oldu. Entegrasyonlar hem broyler hem de hindilerde teknik performansta (FCR’de 5 puana kadar), bağırsak sağlığında ve altlık kalitesinde iyileşmeler gözlemlemiştir. Altlık kalitesi üzerindeki bu olumlu etki, ayak taban lezyonlarının şiddetini azaltmada da son derece etkili oldu.

Huvepharma’nın koksidiyozla mücadele için, iyonoforlar, kimyasallar ve aşılarla konuya bütüncül bir yaklaşım sergilediğini görüyoruz. Ürün yelpazesine ek olarak, firma kanatlı sağlığı alanında ne tür yönetim çözümleri sunmaktadır? Koksidiyoz riskini minimuma indirmek için farklı ne yapılabilir?

Biz Huvepharma olarak çeşitli yönetim destek araçları da sunuyoruz. Bu amaçla, koksidiyozis, disbakteriyozis, altlık kalitesi, üniformite, amonyak ve bağıl nem gibi sağlık, performans ve yönetimsel parametrelerin izlenmesini kolaylaştıran bir yazılım platformu olan AVIAPP®’ı geliştirdik. Kısa bir süre önce de sisteme, kullanıcılara Aviapp’ta bulunan verilerini çok kapsamlı ve hızlı bir şekilde gözden geçirmelerini sağlayan bir seçenek ekledik.

Aviapp akıllı telefon, tablet ve bilgisayarda kullanabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu program entegrasyonların, hayvanların sağlık ve performans parametrelerini kullanıcı dostu bir şekilde izlemesini ve ilişkilendirmesini desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sadece koksidiyozis takibinin çok ötesinde bir durum analizine olanak tanımaktadır.

Performans verilerinin yanı sıra hali hazırda 59 farklı sağlık parametresinin geriye dönük olarak izlenebilecek şekilde kaydedilmesini mümkün kılmaktadır. Bu sayede sağlık parametreleri ile performans verileri arasında bağlantı kurmak mümkün olacaktır. Huvepharma olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak sunduğumuz olanakları sürekli geliştiriyor ve genişletiyoruz.

Günümüzde veteriner hekimler ve kanatlı üreticileri tarafından tespit edilen veriler arasında genellikle bir takım eksik bağlantılar mevcuttur.   

Program, entegrasyonların hayvan sağlığını ve refahını optimize etmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Aviapp ile elde edilen bilgiler eş zamanlı ve kolay ulaşılabilir haldedir. Ve bu bilgiler analiz edilerek kümesin durumu zaman içerisinde net bir şekilde görünür hale gelir. Bu bilgi, örneğin yeni bir antikoksidiyal programa karar verirken veya antibiyotiklere alternatif ürünlerin sahadaki etkinliği değerlendirilirken kullanılabilir. Aviapp’i benzersiz kılan şey, platformda oluşturulan verilerin müşteriye ait olması ve bu verileri kullanarak grafikler oluşturma, kümesleri kıyaslama ve sonuçlara varma fırsatı vermesidir. 

Huvepharma aynı zamanda koksidiyozise karşı kümesleri korumaya yönelik olarak spesifik aktiviteye sahip temizlik ve dezenfeksiyon ürünleri de sunmaktadır (Prophyl S). Koksidiyozisi ortadan kaldırmak zor olsa da amaç, büyümenin başlangıcından itibaren enfeksiyon baskısını mümkün olan en düşük seviyede tutmaktır. Ancak o zaman optimum performans elde edilebilir.

Kanatlı endüstrisine sadece ürün ve hizmetler değil, aynı zamanda üst düzey seminerler, teknik eğitimler, çiftlik içi destek ve takip analizleri düzenleyen uzman ekiplerimizin desteğini de sunuyoruz. Bu yaklaşım, çözümün bir parçası olmamızı ve her müşterimizin sahip olabileceği tüm seçeneklerin farkında olarak, hayvanlarının sağlığı için takip edecekleri programlar konusunda en doğru kararı vermelerini sağlıyor.

Koksidiyozis kontrolünün Huvepharma için kilit öneme sahip olduğunu biliyoruz. Şirket yeni ürünlere yatırım yapmaya devam edecek mi?

AB onayını beklerken, etlik piliçlerde ve yarkalarda kullanılmak üzere Avrupa pazarına kimyasal bir antikosidiyali (Coxam-Amprolium) yeniden sunabileceğimizi umuyoruz. Bu ürünün faydası, kanatlıları koksidiyozdan koruması ve aynı zamanda sürüde bulunan tüm Eimeria türlerine karşı da hayvanların bağışıklık geliştirmesini sağlamasıdır. Bu “sızıntı” ilkesi, iyonoforları benzersiz kılan ancak sentetik bileşikler için yaygın olmayan bir durumdur. Amprolium, salgın durumunda koksidiyozisi tedavi etmek için uzun yıllardır içme suyu ile uygulanmaktadır. Amprolium’un yemde uygulanması ise ABD rotasyon programlarımızdaki müşterilerimiz arasında zaten çok popüler.

Dergiyi Görmek İçin Tıkla
Haber ve dergilerin içeriklerini görebilmek için