Küresel Tarım Bilgi Ağı GAIN, Türkiye hayvancılık Raporunu yayınladı

Geri Dön
Küresel Tarım Bilgi Ağı GAIN, Türkiye hayvancılık Raporunu yayınladı

Amerikan Tarım Bakanlığı’nın girişimi olan Küresel Tarım Bilgi Ağı GAIN, Türkiye Yarıyıl Hayvancılık Raporunu yayınladı. Buna göre büyükbaş hayvan varlığımızın 2020 yılında %1,2 artarak 18,1 milyona yükselmesi bekleniyor. Artış devlet desteklerine ve düşük hacimli de olsa besi hayvanı ithalatına bağlanıyor.

Raporda planlamalara uyulmaması, pazarlama sorunlar ve ithalata dayalı girdi maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle Türkiye’de hayvancılığının bir süredir sıkıntı içerisinde olduğu ifade ediliyor. Ülke hayvancılığının en büyük maliyet kaleminin %60’a yaklaşan düzeyiyle yem maliyetleri olduğu belirtiliyor.

Türkiye’nin 2019 yılında 689 bin 76 baş büyükbaş hayvan ithal ettiği, bunun önceki yıla göre %52’lik bir düşüş anlamına geldiği belirtilen raporda Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2019 yılında besi amaçlı, damızlık ve kesimlik hayvan ithalatına sınırlama getirdiği ifade ediliyor. Sınırlamanın sebebi olarak yerli üreticilerin iç pazarda ithal büyükbaş hayvan fiyatları ile rekabette güçlük çekmesi belirtiliyor.

Hayvancılık raporuna göre sığır eti üretimi durgun

Raporda ülkemizin 2019 yılında 1 milyon ton sığır eti ürettiği, bunun önceki yıla benzer olduğu ifade ediliyor. Et üretimindeki durgunluk 2019’da besi hayvanı ithalatının düşmesine bağlanırken kesim fiyatlarının düşük olduğuna ve yetiştiricilerin masraflarını karşılamakta bile yetersiz kaldığı vurgulanıyor. Bunun yanında hayvanların karkas veriminin 270-300 kg gibi düşük bir ortalamada seyrettiği de bildiriliyor.

Diğer yandan ülkede gıda fiyatlarındaki artış, et fiyatlarının yüksekliği ve alım gücündeki düşüş nedeniyle kişi başına düşen kırmızı et tüketiminin yılda 15 kg düzeyinde kalacağı tahmin ediliyor. Raporda Türkiye’nin 2019 yılında 6 bin 552 karkas ağırlığı et ithal ettiği; bunun 2018 yılına göre %89’luk bir düşüş anlamına geldiği, düşüşün nedeninin yerli üreticilerden gelen baskılar olduğu da ifade ediliyor.

Koronavirüs dolaylı olarak hayvan ithalatını durdurdu

Türkiye’nin koronavirüs salgını nedeniyle Çin dışında canlı hayvan ve hayvansal ürün ithalatına yönelik bir kısıtlama getirmediği belirtilen raporda, evcil ve egzotik hayvan ithalatının ise tüm ülkeleri kapsayacak şekilde kısıtlandığı ifade ediliyor. Bunun yanında ülkenin hayvan ithalatı sürecinin bir basamağı olan hayvan seçim komitelerinin dış ülkelere seyahatlerinin de salgın nedeniyle yasaklandığı; bu yasakların ne zaman kalkacağının ise bilinmediği belirtiliyor.

GAIN raporuna bu bağlantıdan ulaşılabiliyor.

Haber ve dergilerin içeriklerini görebilmek için