OptiPhos Plus ile en yükseğe

Geri Dön
OptiPhos Plus ile en yükseğe

YEM DÖNÜŞÜMÜ VE KANATLI PERFORMANSI ÜZERİNE KANITLANMIŞ POZİTİF ETKİLERİ İLE OPTIPHOS® PLUS, FİTAZ ENZİMLERİ DÜNYASINDAKİ POPÜLARİTESİNİ ARTIRMAYA DEVAM EDİYOR

Huvepharma® Global Enzim Müdürü Dr. Lode Nollet yeni nesil fitaz enzimleri OptiPhos® Plus ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Dünya fitaz pazarındaki bazı üreticiler pazar paylarını biraz daha artırmak için ürünlerini farklılaştırmaya uğraşırken, Huvepharma yeni fitaz enzimi OptiPhos® Plus ile yenilikte öncü olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Yeni nesil fitaz enzimi OptiPhos® Plus, Mart 2019’da piyasaya çıktığından bu yana önce AB dışındaki ülkelerde, 2020 Temmuz ayı itibari ile AB ruhsatını almasının ardından ise tüm dünyada satışlarını katlayarak artırdı. Böylece ürün global anlamda monogastrik yem üretiminin büyük bir kısmına dahil edilmiş oldu.  

Huvepharma® Global Enzim Ürün Müdürü Dr. Lode Nollet ile yeni fitaz enzimleri OptiPhos® Plus’ı benzersiz kılan özelliklerini konuştuk.

Huvepharma®’nın faaliyetleri içerisinde önemli bir yer tutan enzimlerin gelişim sürecinden kısaca söz eder misiniz, enzim geliştirme konusundaki tutkunuz nereden geliyor?

Huvepharma®; veteriner ilaçtan antikoksidiyallere, probiyotiklerden diğer yem katkı maddelerine, hayvan sağlığının farklı alanlarında etkileyici bir büyüme yaşarken yakın bir geçmişte biyogüvenliğin değişmez bir parçası hijyen ürünleri gibi yeni alanlarda da söz sahibi olmaya başladı.

Yem enzimleri ise 2005’ten bu yana Hostazym® X (NSPaz) ve OptiPhos® (fitaz) gibi yüksek performansları kanıtlanmış markalarımızla ürün gamımızın bir bileşeniydi. Sürekli büyüyen profesyonel ekibimizin ve elbette yüksek kalitede ürünlerimizin verdiği saha sonuçları sayesinde, ABD ve AB pazarlarına hızla girerek, birçok ülkede enzim pazarında ilk üçe hatta liderliğe oynadık. Huvepharma®’nın enzim ürünlerimizi geliştirme konusundaki kararlılığı ve Ar-Ge çalışmaları, Mart 2019’da OptiPhos® Plus’ın sektöre doğuşu ile sonuçlandı. OptiPhos® Plus’ın geliştirilmesindeki anahtar faktör, performansı göz ardı etmeden stabil iç sıcaklık direncine sahip bir fitaz enzimi üretmekti.

OptiPhos® Plus’ı ön plana çıkaran özelliklerden biri de yüksek sıcaklık stabilitesi. Bu neden bu kadar önemli?

Pelet yemlerde sıcaklığa dayanıklılık fitazların, hatta tüm yem enzimlerinin önemli bir özelliği olmuştur. Bunun nedeni, yem üretiminde enzim aktivitesindeki kayıpların beslenme bozukluklarına ve dolayısıyla hedef türde alınmak istenen performansın altında dönüşe neden olmasıdır. 

Biz, OptiPhos® Plus’ın yem fabrikalarındaki enzim ilavesinde devrim yaratabilecek bir potansiyele sahip olduğuna inanıyor ve bunu kanıtlıyoruz. Sürece bakıldığında, bu sorunları aşmak için sıvı enzimler kullanılmakta ancak peletleme sonrası sıvı enzim ilavesi sıklıkla bakım ve sıkı kalite kontrolü gerektirdiğinden yem fabrikası yöneticilerinde bir endişe yaratmaktaydı.

Bu nedenle yem fabrikalarında, yüksek sıcaklıklarda peletlenmesi gereken yemde dozajlanabilen, ısıya karşı kararlı bir iç stabiliteye sahip fitazın geliştirilmesine ihtiyaç vardı. Belirtmeye değer bir başka husus ise; sıcaklığa dayanıklılığın yanı sıra saf ürün veya konsantre premiks şeklinde muhafaza edilirken, artan sıcaklıklara mükemmele yakın dayanıklılıkta bir fitaz enzimi elde etme arzusu, OptiPhos® Plus’ın geliştirilmesindeki itici etkenlerden bir diğeriydi.

Biraz da OptiPhos® Plus ile ilgili aldığınız sonuçlardan bahsedebilir misiniz?

OptiPhos® Plus G (granüler) termostabil ve 85°C’ye varan sıcaklıklara kadar kullanılabilir. Ancak patentli kaplama teknolojisiyle geliştirilen OptiPhos® Plus CT, 95°C’ ye varan sıcaklıklara kadar kullanım imkânı sağlar. Bu bir iddia değil, 2017’den beri ABD ve AB ülkelerinde ondan fazla yerde devam eden test sonuçlarıyla desteklenen bulgulardır. Artan termostabilitenin fitaz performansını azaltmadığından emin olmak, ürünü desteklemek ve müşterilerimize güvenilir matriks değerleri verebilmek için hayvanlar ile deneme grupları kuruldu. 

Sonuç olarak OptiPhos® Plus için elde edilen değerler; yem formülasyonu yapan uzmanlara, rasyonu minimum fosfor seviyeleri ile formüle ederken dahi herhangi bir hesaplama hatasına yol açmadan kullanım güvenliği sağlamaktadır.

Portföyünüzde var olan OptiPhos® zaten sektörde oldukça popülerdi. Ürünlerin birbirinden farkı nedir?

Yeni fitazların geliştirilmesi ve değerlendirilmesi sürecinde, biz incelemelerimizi PPS (pH, Pepsin, Speed) konseptimize göre yapmaktayız. Bu konsept fitazın, asidik (pH 2 - 4) pH ortamında etkinlik gösterebilmesini, pepsine dirençli olmasını ve fitatı hızla metabolize etmesini gerektirir. Bu temeller Huvepharma®’nın OptiPhos®’ı seçerken aradığı ve onu böylesine başarılı bir fitaz enzimi yapan özelliklerdir.

OptiPhos® Plus’ı geliştirirken, tüm bu spesifik özelliklere ek fayda sağlayacak karakteristik başka özelliklere odaklandık. Amacımız öncelikle daha yüksek sıcaklık stabilitesi ve diğer yandan fitata olan afinitesi daha da yüksek, zaten mükemmele yakın performansa sahip OptiPhos®’un matriks değerleriyle kıyaslandığında daha iyi sonuç verebilen, bir başka fitaz enzimi üretmekti.

OptiPhos® Plus’ın nasıl geliştirildiğini ve ürünü bu kadar özel yapan özel nedeni anlatır mısınız?

AR-GE bölümümüzde, yeni ve pozitif ek özellikleri seçmek üzere Huvepharma®’ya ait var olan asit fosfataz/fitaz E.coli geni üzerindeki çalışmalarımızı sürdürüyorduk. Aday olan suşlar PPS konseptinin yanı sıra, yüksek iç sıcaklık stabilitesi ve fitat metabolizasyonu için yüksek afinite yönlerinden incelendi. Böylece belirli suşlardan oluşan ve yoğun şekilde peletleme çalışmalarına tabi tutulan ilk suş seçimimizi yaptık. Aradığımız koşulları en çok karşılayacağını düşündüğümüz suşları, hayvan performansı ve besin sindirilebilirlikleri üzerine etkilerini görmek açısından hayvan çalışmalarına dahil ettik. 

Nihayetinde tüm çalışmalar OptiPhos® Plus’ın seçilmesiyle sonuçlandı ve aradığımız daha iyi besin maddeleri sindirilebilirliği ile birlikte istenen iç sıcaklık stabilitesini verdi.

OptiPhos® Plus EFSA’dan, Avrupa kanatlı işletmelerinde kullanılmak üzere Haziran/Temmuz 2020‘de olumlu görüş aldı. Bunun anlamı nedir?

2019’da AB dozaj ruhsatlandırması için başvuruda bulunuldu ki bu yem katkıları için en zor testtir. Bir yıl içerisinde EFSA OptiPhos® Plus’ın tüm kanatlı işletmelerinde, minimum 250 FTU/kg dozda kullanımı için olumlu beyan verdi. Bu OptiPhos® Plus’ın açık ve net etkinliğinin bir kanıtıdır.

Huvepharma®’nın Bulgaristan’daki üretim tesislerine yaptığı önemli yatırımlar var. Mevcut üretim hacmi şirketin talepleri karşılaması için yeterli oluyor mu?

Huvepharma®, 2019’da Peshtera’da faaliyete geçirdiği 3.000 m3’lük son teknoloji fermantasyon tesisi ile AB’de toplam 10.000 m3’ün üzerinde üretim kapasitesine sahip ve fermantasyon teknolojisinde öncü pozisyondadır. Bu tesisler inokülümden bitmiş formülasyona kadar Huvepharma®’nın tüm üretim sürecinde kalite kontrole sahip olmasını sağlıyor.  

Müşterilerimizin taleplerini karşılayacak ve fitaz pazarındaki büyümemizi ileride de sürdürecek yeterli kapasitemiz, uzmanlığımız ve esnekliğimiz var. Bu bizim AB üretimine sadık ve Çin’de üretilen aktif maddelerden bağımsız kalmamızı sağlıyor. 

OptiPhos® Plus’ın yeni nesil sürümünü görebilecek miyiz? 

OptiPhos® Plus zaten oldukça etkili ve eşsiz bir fitaz, yemdeki fitat-P’nin %80’inden fazlasını metabolize edebiliyor. Yeni ve daha da etkili bir başka fitazın geliştirilmesi tabii ki göz ardı edilemez. Bununla birlikte, gelecekte fitat metabolizasyonunun iyileştirilmesi için yapılacak araştırmaların alanı OptiPhos® Plus’ın varlığıyla birlikte sınırlandırılmış oldu. Huvepharma®’nın AR-GE ve teknik ekibi yem endüstrisindeki tüm gelişmeleri ve soruları takip etmeye ve müşterilerimize en iyi çözümleri sağlamayı sürdürmek için sıraya aldığımız birçok yeni projemizle geleceğin hayvancılık çözümlerini üretmeye devam edeceğiz. 

Haber ve dergilerin içeriklerini görebilmek için