VİSAD 26. DÖNEM OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİ

Geri Dön
VİSAD 26. DÖNEM  OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİ

Türkiye’de halen 33 firmanın üye verdiği, sektörü 32 yıldır başarıyla temsil eden VİSAD Veteriner Sağlık Ürünleri Sanayicileri Derneği’nin 26. Dönem Olağan Genel Kurulu Dedeman Bostancı otelde yapıldı. 

Yönetim kurulu üyelerinin de belirlendiği genel kurulda yapılan seçimler sonucunda; Ramazan Bayhan, Taner Öncel, Burç Kunter, Selin Şahin ve Yeşim Koç yönetim kuruluna seçildi. Yönetim Kurulu arasında yapılan görev dağılımında Ramazan BAYHAN yeniden Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Toplantının açılışı Dernek Genel Sekreteri Kemal Tengilimoğlu tarafından yapıldı. Genel kurul divan heyeti Başkanlığını Şake Yalçın, yazman üyeliklerini Ayça Kendir Polat ve Cahit Ayata yaptı.

Açılışta konuşan Başkan Ramazan Bayhan şunları ifade etti;


Dünya hayvan sağlığı pazarı 40 Milyar dolar

“Sektörümüzün global ölçekte neler yaptığını nerelere geldiğini ve yaptığımız stratejik planlamalara bir ışık tutması açısından trendlerle ilgili Dünya’da ve AB’de 2022 yılı itibariyle olan biteni anlatmaya çalışacağım… İlk 20 hayvan sağlığı şirketinin dünyadaki toplam geliri yaklaşık 33,7 milyar dolar olarak görünüyor. Kabaca 40 Milyar dolarlık bir dünya hayvan sağlığı pazarından bahsetmemiz mümkün. 

2011-2021 yılları arasında sektörümüz yaklaşık yüzde 10 civarında bir büyüme göstermiştir. Çok fazla sayıda sektörün bu büyüme oranlarına ulaşamadığını söyleyebilirim… Ayrıca yine bir önemli husus ise, bu büyümenin %12 ile 2021 yılı katkısı gerçekten çok anlamlı. 


Dünya’da en büyük segment Antiparaziterler

Global pazara baktığımız zaman 2021 yılı itibariyle Küresel Hayvan Sağlığı Sektörü Portföyü’nün görünümüyle ilgili anlık olarak baktığımızda Dünya’da en büyük segment Antiparaziterler olarak görünmektedir. 

Antiparaziterler ve aşılar hayvan sağlığı pazarına en önemli katkı sunan en önemli segmentleri olarak görülmektedir… Bölgeler itibariyle baktığımız zaman ise pazarın önemli bir kısmı Kuzey Amerika ve Avrupa Birliğinde… 


Antibiyotiklerde %50 küçülme

Antibiyotikler 2013 yılında % 27,9’lardan % 12.50’lere gelmiş durumunda, yaklaşık yüzde 50 oranında bir küçülme söz konusu… 

Antibiyotiklerin insan sağlığıyla olan ilişkisiyle ilgili bir durum… Bu anlamlı düşüşü hayvan sağlığını ihmal ederek buralara getirmiş değiliz. Kullanım oranlarındaki düşüşler, aşı kullanımının artışıyla desteklendi. Avrupa’da hayvan sağlığı sanayisine baktığımız zaman büyüklük itibariyle bu oran önemlidir, zaman zaman bizleri -hayvan sağlığını beşeri sağlığıyla karşılaştırmak gibi gayretlere giriliyor… 

Biz beşeri Sağlık sektöründe yapıla satışın sadece %3 ünü gerçekleştirebiliyoruz. Türkiye beşeri tıbbi ürün pazarı 2021 yılı itibariyle 65 Milyar TL, muhtemelen 2022 yılında enflasyon ve devalüasyonu da kattığımızda 100 Milyar TL’lere çıkabileceğini düşünüyorum. Eğer öyleyse Türkiye’deki oran %5’dir. 

Avrupa’da ürün kategorisine göre yapılan satışlara baktığımızda globalden farkı aşı ve Antiparaziterlerin yer değiştirmiş olması.. Avrupa’da aşılar, Antiparaziterlerden globalden biraz daha fazla… 


Hayvan sağlığı pazarının lideri %41,3 oranıyla  evcil hayvan sektörü 

Hayvan türlerine göre satışlara baktığımız zaman Pet %41,3 oranıyla lider segment rolünde.  Buna atları da dâhil ettiğimiz zaman yaklaşık %43’lük bir paya ulaşıyor… Buna karşılık gıda amaçlı yetiştirilen hayvanlarda kullanılan VTÜ’lerinde de büyüme oranı %9,1 olarak görülmektedir… 2017-2021 yılları itibariyle trendlere baktığımızda 2017’de Pet/Çiftlik hayvanları gelişimi %55’e %44,9 iken, 2021’de endüstriyel çiftlik hayvanları %47,3’e pet %52,7 olarak görülmektedir. 

Dünya hayvan sağlığı pazarının bir miktar daha pet tarafına doğru yöneldiğini görüyoruz. Bu demek değildir ki gıda amaçlı üretilen hayvanlarda kullanılan aşı ve ilaç kullanımında bir azalma olacak. PET hayvanlarına harcanan tüketim 2021 itibariyle sadece ABD’de 123 Milyar dolar. AB’de de bir artış söz konusu… Evcil hayvan bakım ürünlerine yönelik harcamalar ise, evcil hayvan gıdalarında 21 Milyar Euro, Evcil hayvanlarla ilgili ürün ve hizmetler 18,5 Milyar Euro, hayvan ilaçları ise 2,7 Milyar Euro’luk bir paya sahip. 


Hayvan sağlığı ürünleri yaşam sürelerini uzatıyor

Bu ilaçlar sayesinde evcil hayvanlarda yaşam beklentisi ise Japonya’da yaşam süresi %50 daha uzun oldu. ABD’de ise %12,4 artış görünüyor. Çiftlik hayvanları üretiminde öngörülen artışlar ise 2020-30 arasında sığır ve dana etinde  %6, Kanatlı ’da %14,9, Koyun etinde %14,6, Süt %18,4, Yumurta %9, yetiştiricilikten elde edilen balıkçılıkta ise %22,4 olarak görünmektedir. 

İnsanoğlu hiçbir zaman et’ten vazgeçmemiştir. Laboratuvarlarda üretilmesi düşünülen et ve süt konusuna ise genel olarak katılmıyorum…  Sektördeki büyüme koridorları konusuna baktığımız zaman her yıl küresel hayvancılık üretiminin %20’si hastalık nedeniyle kaybedilmektedir. Ayrıca ABD’deki evcil hayvan sahiplerinin %40’ı hayvanlarını yılda bir kez veterinere götürmektedir. 

Hayvan hastalıkları örneklerinin ekonomik ve sosyal maliyetlerinde ise Afrika domuz vebası ABD’de 112.5Milyar dolara mal oldu, salmonella da 80,3 Milyon gıda kaynaklı vaka yaşandı, zoonotik hastalıklarda ise 2,2 milyon insan ölümü gerçekleşmiştir. 

AR-GE yoğunluğuna göre hayvan sağlığı endüstrisinin payı ise %7,8. En büyük 6 firmanın AR-GE harcamaları %6,5’dan %10’a kadar değişen oranlarda seyrediyor. Sürdürülebilirlik fırsatına ilişkin ise; önceki anlatılanlarla ilgili hayvancılık için bir tehdit olmadığını, bilakis bir fırsat olduğunu söylemeliyim. Hükümetler arası iklim değişikliği paneli hedefi %50 global emisyon düşüşüne en fazla katkı yapacak olan sektör hayvan sağlığı sektörüdür. Eğer, birim hayvan başına verimi artırırsak, hastalıkları minimize edersek zaten görevimizi yeterince yapmış olacağız. Öte yandan sektörümüzün 8.9 Milyar insanın beslenmesi gibi bir misyonu var. Dolayısıyla bu %20’lik kaybı da gıda zincirine koyabileceksek eğer bunu da hayvan sağlığı endüstrisindeki gelişmelere, yeni molekül aşılara ilaçlara ve diğer tüm destekleyici ürünlere borçlu olarak yapacağız. 

Değerli üyeler, planlamalarınıza katkı sağlaması için 2022 yılından global ölçekte birtakım figürler sundum. Bu raporu “healthforanimals.org” sitesinden daha kapsamlı olarak görebilirsiniz. Zaten zaman zaman bu tür bilgileri sekreterliğimiz paylaşıyor, bunları da yakın zamanda paylaşmaya devam edeceğiz.".

Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Seçimi

Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine; Ramazan BAYHAN, Taner ÖNCEL, Burç KUNTER, Selin ŞAHİN ve Yeşim KOÇ, Denetleme Kurulu Asil Üyeliklerine; Kenan TOPÇU, Şervin NAGHAVİ ve Ronak YILMAZ seçildi. 

VİSAD 26. Dönem Olağan Genel Kurul toplantısından sonrasında Yönetim Kurulu üyeleri toplanarak aşağıdaki şekilde görev dağılımı yaptı.

Ramazan BAYHAN: Yönetim Kurulu Başkanı

Dr. Taner ÖNCEL: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Burç KUNTER: Sayman Üye

Selin ŞAHİN: Sekreter Üye

Yeşim KOÇ: Üye

Denetleme Kurulu Başkanı Kenan TOPÇU oldu.

Haber ve dergilerin içeriklerini görebilmek için