YEM KATKI MADDELERİNİN ONAYLANMASI VE ETİKETLENMESİ KONUSU ELE ALINDI

Geri Dön
YEM KATKI MADDELERİNİN ONAYLANMASI VE ETİKETLENMESİ KONUSU ELE ALINDI


Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Yem Dairesinde yem katkılarının / premikslerin onaylanması ve etiketlenmesi konusundaki toplantıda Bakanlık, TÜYEKAD üyeleri ve Türkiye Yem Sanayicileri Birliği temsilcileri bir araya geldi. Toplantıda, Yem Dairesi Başkanı Kayahan Kayhan, TÜYEKAD Başkanı Cengiz Özkan ile TÜYEKAD Genel Sekreteri Dr. Gökalp Aydın ve Yem Sanayicileri Birliğini temsilen Genel Sekreterimiz Serkan Özbudak da yer almıştır.


Yem dairesi yetkililerince;


 • Yem katkı maddesi, premiks, karma yem, tam yem, tamamlayıcı yem gibi tanımlamaların mevzuatta açık olmasına rağmen bazı kişilerce anlaşılamadığı, bu nedenle etiketlemelerde hataların yapıldığı,
 • Yem katkılarıyla iştigal edenlerin AB’de yapılan güncellemelere yetişememekten dolayı şikayetçi oldukları,
 • AB onayından çıkmış ürünlerin eski kodlarının kabul edilmediği,
 • Ürün onaylamalarının sona ermesinde AB mevzuatında yer alan geçiş hükümlerinin dikkate alınması gerektiği,
 • AB’de bir ürünün onay süresi dolmadan bir yıl önce yenileme için başvuru yapıldığı, ancak AB komisyonunda onaylamanın gecikebildiği,
 • Yem katkı maddesi veya premikslerin etiketlenmesinde ürün içeriğindeki etken maddenin konsantrasyonu veya miktarının yazımında hataların yapılabildiği, bu durumda da analiz sonuçlarının olumsuz çıkabildiği,
 • AB’de onaylı olmayıp Türkiye’de onaylanmak üzere başvuru yapılan ürünlerin olduğu; ancak bunlardan henüz onaylanan bir ürün olmadığı,
 • İlgili mevzuatın AB’ye uyumlu çıkması ve o dönemde AB’de de yem katkılarının ithalatında sağlık sertifikasının istenmesi nedeniyle bu uygulamanın devam ettiği, sağlık sertifikası istenmesinin analiz sıklığını azalttığı ve analiz masraflarını düşürdüğü,
 • Gıda bilgi sisteminde yapılacak bazı düzenlemelerle basit yazım hatalarından veya diğer hususlardan dolayı reddedilen başvuruların önüne geçmeyi hedefledikleri,
 • Ön bildirim ücretlerinin yüksek olmasının yanlış veya yanıltıcı bildirimleri engellemede önemli olduğu,
 • Yem katkı veya premiks ihracatında, ithalatçının talebine göre etiketin düzenlenebileceği ancak ürün iadesinde sorun yaşanmaması için Türkiye’deki mevzuata uygun olan etiketinin de mutlaka Bakanlığımıza ibraz edilmesi gerektiği dile getirilmiştir.

  Sektör temsilcilerince;

 • Biyogüvenlik Kanunu’ndaki uygulamaya benzer şekilde basitleştirilmiş işlemin yem katkılarının onaylanmasında da uygulanmasının onay sürecini hızlandırılabileceği,
 • AB’deki bazı üreticilerin dahi AB mevzuatlarına uygun olmayan etiketleme yapabildiklerini bu durumda ithalatçılarımızın sorunlar yaşadığı,
 • Analiz sıklıklarının ve analiz masraflarının çok olmasının maliyetleri artırdığı,
 • İller arasında gümrüklerdeki uygulamalar, analizler konusunda kişilerden kaynaklı farklılıkların olduğu,
 • Bakanlık laboratuvarları arasındaki analiz farklılıklarının önemli sorunlara neden olduğu söylenmiştir.

Bakanlığımız ve sektör temsilcilerince, ilgili mevzuatların farklı yorumlanmasıyla ortaya çıkabilen sorunların ve diğer sorunların çözümü için bu tür toplantıların devam ettirilmesi kararlaştırılmıştır. 

Kaynak www.yem.org.tr


Haber ve dergilerin içeriklerini görebilmek için