DÜNYA KANATLI ÜRETİMİ 2019 DA 128 MİLYON TONU AŞTI

Geri Dön
DÜNYA KANATLI ÜRETİMİ 2019 DA 128 MİLYON TONU AŞTI

Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) projeksiyonlarına göre, kanatlı eti üretimi 2018de yaklaşık 125 milyon metrik tonaja ulaştı ve 2019da yaklaşık % 3 artacağı tahmin ediliyor. FAO, et üretimindeki genel yavaşlamanın tümünü verimlilik artışı, daha iyi teknolojik gelişmeler ve hayvan hastalığına bağladı.

Trend olarak, gelişmekte olan ülkeler, 2018de kanatlı eti üretimi ve tüketimi ithalatının çoğunu aldı ve 2019da da değişen beslenme alışkanlıkları ve büyüyen ekonomilerle bunları yapması bekleniyor.

FAO raporlarına göre, 2004’ten 2019a son 15 yılda, kanatlı üretimi 2003-2018 dönemine kıyasla 44 metrik tonajdan 46 metrik tonaja artış gösterdi.

Tek tek ülkeleri karşılaştırırken; ABD, Çin ve Brezilya kümes hayvanı eti üretiminde liderliğini korurken, FAO tarafından bu ülkelerde 2019’da sırasıyla tahminen 22.6 milyon mt, 20.4 milyon mt ve 14.2 milyon mt olarak üretim gerçekleştirildi. Ancak Güney Afrika gibi ülkeler, tükettikleri kadar üretim yapamayacaklar.

 Gelişmekte Olan Ülkeler Tüketimi Artırıyor

Gelişmekte olan bölgelerdeki değişen ekonomi ve beslenme faktörleri, 2016-2018 yılları arasında dünyada kanatlı eti ortalama tüketimi, kişi başına yılda yaklaşık 14 kilogram düşerken, 2028 yılına kadar yavaş yavaş büyümeye devam edecek ve bu tüketimin 14.8’e artacağı öngörülüyor. Latin Amerika ve Karayipler gibi gelişmekte olan bölgelerde, 2028 yılına kadar kanatlı eti tüketim oranlarının tahmin edilenden çok daha fazla olması ve tüketimin iki kat artarak kişi başına 33,9 kilograma çıkacağı hesaplanıyor.

Bu dönemin başlangıcındaki ilk tahminlerine göre FAO, kümes hayvanlarındaki küçük bir artışın yansıması olarak, artan yem maliyetleri ve bununla birlikte makul bir kanatlı eti fiyat artışını da beraberinde getirecek.

ABD Broyler ve Hindi Durumu

ABD broyler üretimi, 2019-2020 döneminin 2018-2019 dönemine nispeten yatay seyrederken, ABDli hindi üreticilerinin üretimlerinin 2018-2019a oranla sadece %2 düşüş göstermesi bekleniyor.

FAO tarafından, Dünya kanatlı eti ihracatının 2019 yılında küresel olarak % 3,7 oranında büyüyerek toplam 14 milyon mta ulaşacağı tahmin ediliyor. Talepteki güçlü büyüme özellikle Çin, Japonya, Filipinler, Meksika ve Ganadan, gelişmekte olan ve büyük ölçüde ithalatçı olan ülkeler arasında umut vadetmektedir.

Kaynak: Alyssa Conway

Dergiyi Görmek İçin Tıkla
Haber ve dergilerin içeriklerini görebilmek için